Erik A. Frandsen: Det grafiske værk

Forfatter: Majbritt Løland

299,00 DKK

Kategorier ,

Flere detaljer

Bogen er en samlet registrant over Eriks A. Frandsens grafiske værker fra de helt tidlige år i Randers til de nyeste fra 2013. Registranten er resultat af et større grundforskningsarbejde udført i perioden 2013-2014 af museumsinspektør Majbritt Løland, Randers Kunstmuseum. Alle værker er gengivet i flotte fotos og ledsages af en forskningsbaseret artikel af Majbritt Løland: “Erik A. Frandsen: Det grafiske værk”, omhandlende Frandsens arbejde med det grafiske medie igennem hele sin kunstneriske karriere. Publikationen er fagfællebedømt i samarbejde med Aarhus Universitet.